Algemene voorwaarden

Deelname aan een kinderyogales, cursus of feestje van KINDERYOGA050 betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

Aanmelden

Aanmelden voor een yogales, cursus of feestje kan via info@kinderyoga050.nl. De lessen of cursus gaan van start bij voldoende aanmeldingen. KINDERYOGA050 zal bij onvoldoende aanmeldingen de deelnemer op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan KINDERYOGA050 overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de groepslessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door KINDERYOGA050. Dit gebeurt is goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat KINDERYOGA050 deelname aan de groepslessen ontzegt.

Cursusgeld

De tarieven van een les of cursus staan vermeld op de website en dienen vooraf betaald te worden. Wanneer de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, behoudt KINDERYOGA050 zich het recht voor een cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaande aan de eerste les voldaan is.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als jouw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les door te geven door middel van een sms, app of telefonisch via 06 22 22 60 76. Als jouw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

Mis je een les? Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in een andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode.

Ongevallen en aansprakelijkheid

KINDERYOGA050 is niet aansprakelijk voor blessure of lichamelijk letsel. Zijn er lichamelijke en/of psychische klachten? Dan is het aan te raden eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort. Daarbij is de ouder/verzorger verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor aanvang van de les of cursus te melden aan de docent van KINDERYOGA050.

KINDERYOGA050 stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouder(s)/verzorger(s).

KINDERYOGA050 stelt ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan eigendommen van KINDERYOGA050 en/of de desbetreffende locatie.

Kleding

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij makkelijk kan bewegen.

Wegbrengen en ophalen

KINDERYOGA050 verzoekt u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (5 a 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Zorg dat u tijdig op de locatie aanwezig bent om na afloop van de les u kind op te halen. Ben je eerder op de locatie, wacht dan even buiten of in de wacht/kleedruimte.

Bereikbaarheid van de ouder(s)/verzorger(s)

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat KINDERYOGA050 u kan bereiken. Vermeld bij aanmelding uw telefoonnummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In geval van tussentijdse wijzigingen verneemt KINDERYOGA050 dit graag.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kan door KINDERYOGA050 ten allen tijde gewijzigd worden.